Ana Sayfa Siyaset Hasan Azis: Siyasi açıdan dengesiz bir ortamda çalışıyoruz! Yerel yönetim, merkezi yönetime...

Hasan Azis: Siyasi açıdan dengesiz bir ortamda çalışıyoruz! Yerel yönetim, merkezi yönetime daha bağımlı hale geldi

240
Paylaş

Bulgaristan Ulusal Televizyonu programında Kırcali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Yerel yönetimin Bulgaristan’daki faaliyeti ile ilgili olarak, siyasi açıdan karmaşık ve istikrarsız bir durumda çalıştığını söylemek zorundayız. Bu dört yıl içinde, yerel yönetim üç hükümet, iki meclis ve yeni bir cumhurbaşkanı ile çalıştı” diye belirtti.
Kendisi stüdyoda, 2015-2019 çalışma dönemi hakkında son konferansını düzenleyen Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (BUBB) temsilcisi olarak yer aldı. Azis’in belirttiklerine göre, toplantıya katılanlar BUBB’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam ettiğini rapor etmiş ve yerel yönetimi temsil eden bir örgütü olarak ulusal birlik, belediyelerin daha fazla yetkileri ve belediyelerin daha fazla vergi geliri için hükümet ve Meclis huzurunda „daha fazla yerelleşme yönünde“ ülke vatandaşlarının çıkarlarını savunmuştur.
Hasan Azis daha, “Ne yazık ki, son yıllarda dikkatleri çeken eğilim, yerel yönetime doğru yerelleşme yerine, devletin daha fazla merkezileştiğini görüyoruz” diye belirtti.
Kırcali Belediye Başkanı, belediyelere sübvansiyon 2014-2015 döneminde % 53’ten şu anda % 65’e yükseldiğini, bunun ise yerel yönetimin merkezi hükümete daha bağımlı halede olduğu anlamına geldiğini belirtti. Halen devletle ilgili devam etmekte olan asıl sorunun finansal düzeltmeler olduğunu vurguladı. Bu nedenle, Birliğin Yönetim Kurulunun bir sonraki belediye başkanlarına ve belediye meclislerine verdiği mesajı, yerel yönetimlere fon tahsisi için açık kriterler talep etmeleri yönündedir. Merkezi hükümete yapılan çağrı ise, yerel yönetimin finansmanında ve belediyeler için daha fazla gelir kaynağı koşullarının yaratılmasında bir denge oluşturulması yönündedir.
Ulusal Belediyeler Birliği Yönetim Kurulundaki çalışma ortamına ilişkin olarak Azis, üyeleri farklı siyasi güçlerden olmasına rağmen, belediyelerin çıkarına yönelik kişiler arası ilişkilerin iyi olduğuna dikkat çekti.
Birliğin Yönetim Kurulu forumunda, şehir ve köylerin sürdürülebilir gelişimi için „Bulgar Belediyeleri 2030“ başlığı altında bir konsept ortaya koyuldu.
Olaybg.com