Ana Sayfa Yaşam Kırcali’deki konutların %15.8’i 1990 yılından sonra inşa edilmiştir!

Kırcali’deki konutların %15.8’i 1990 yılından sonra inşa edilmiştir!

888
Paylaş
DCIM100MEDIADJI_0308.JPG

Kamu tartışması için yayınlanan Konut Stratejisinde yer alan verilere göre, Kırcali’deki konutların yüzde 15.8’i 1990 yılından sonra inşa edilmiştir. Arda kıyısındaki şehrimiz, 1990’lardan sonra Bulgaristan’da nispeten yüksek inşaat faliyetleri gösteren ülkenin il merkezleri arasında yer alıyor.

 

İl il verilen bilgilere göre, şehirlerdeki bina fonu yaşı, Karadeniz sahili (Dobriç, Varna ve Burgaz) ve başkent dışında, 1990 yılından sonra nispeten yüksek inşaat faaliyeti gösteren birkaç ilin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar Filibe (% 19,6), Kırcali (% 15,8) ve Eski Zağra (% 15) illeridir. Bilgileri Monitor gazetesi tarafından aktarılan Stratejide, bu göstergenin en düşük seviyesi, demokrasiye geçiş döneminde inşa edilen konutların % 6,8’ini oluşturan Pernik ilindedir.

Ülkemizde 1945 yılından önce inşa edilen konutların en büyük yüzdesi Loveç, Veliko Tırnovo ve Gabrovo illerinde bulunmaktadır. Loveç’te, konut fonununun yaklaşık % 9’u İkinci Dünya Savaşı öncesinde inşa edilmiştir. Loveç ilinde bu binaların payı %38’e ulaşıyor. Eski başkentimizde meskenlerin onda biri 72 yaşın üzerindedir, il  merkezinin dışındaki yerleşkalerde ise bu yüzde 45’tir.

Sofya ilinde, konutların % 15’i İkinci Dünya Savaşı öncesinde inşa edilmiştir, başkentte ise bu rakam % 5-6’dır. Sofya’da en büyük pay % 47 ile 1971-1990 döneminde inşa edilen konutlara aittir. Yüzde 22’si 1946-1970 arasında ve 1990’dan beri ise yüzde 25 civarında inşa edilmiştir. Varna ve Burgaz’da en eski evler  yüzdesi yaklaşık % 3’dür. Sosyalist rejiminde inşa edilenlerin payı ise %64 ve %49’dur.

Tepelerin altında, en eski konutlar % 4, Filibe dışındaki yerleşimlerde ise % 12’dir. İl merkezinde, % 48’lik en büyük pay, geçen yüzyılın 70 ve 80’lerinde inşa edilen mülklere aittir. Demokrasi sürecine geçiş inşa edilenlerin payı ise %18’dir.

Ülkedeki konut fonunun en büyük paya 1971 – 1990 sanayi inşaatı döneminde inşa edilen konutlar sahiptir (% 39.6). Bu döneme ait toplamda 1 557 522 konuttan 1 234 958’i (% 79.3) şehirlerde, geriye kalan 322 564’ü köylerdedir. Bu dönemde panel konutlar da inşa edilmiştir- 21.718 panel binada toplam 710.972 daire, ülke içindeki tüm konutların% 18,1’ini oluşturuyor. Panel binaların büyük çoğunluğu (% 98,2) şehirlerde bulunmaktadır – 12.518 binada 698.454 daire.

Sanayi öncesi dönem (1946-1970) % 33,6 (1 321 222 konut) payını bırakmıştır. Nispi olarak bu, köylerde en yüksek paya sahip olan dönemdir -% 46,5. 1945 öncesi konutlar (70 yaş üstü) % 10,3’lük bir paya sahiptir. Şehirler için bu oran % 5.1 (132 887 konut) ve köyler için % 20,6’dır (272 502 konut).

Pazar ekonomisine geçişten sonra (1990’dan sonra) konutların işaat oranı, önceki döneme göre çok daha düşüktür. Son 25 yılda konut fonuna sadece % 16.5’i eklenmiştir – toplam  650.972 konut, bunlardan % 83’ü (538,471 konut) şehirlerde ve % 17’si (112,501 konut) köylerdedir.

Olaybg.com