Ana Sayfa Yaşam Küçük işletmeler 27.000’den fazla Kırcaliliye „ekmek veriyor“

Küçük işletmeler 27.000’den fazla Kırcaliliye „ekmek veriyor“

930
Paylaş

Kırcali’deki küçük işletmeler, bölgedeki 27.000’den fazla kişiye geçim olanağı sağlıyor. İş Müfettişliğinin son verilerine göre, ildeki 1 ile on kişi arasında personele sahip işletmelerin oranı % 93’tür. 10 ile 49 çalışanı olan şirketler toplam şirketlerin % 6’sını, 50 ile 249 çalışanı olan işletmeler ise sadece % 1,4’ünü oluşturmaktadır.
Bölgedeki sendikalar ise, Çalışma Bakanlığının verilerilerine göre ildeki istihdam edilen kişi sayısı sürekli artmakta olduğunu, şu anda bu sayının 29.800 kişi olduğunu belirtmektedir. Yılın ilk altı ayında bölgedeki 592 işletmede gerçekleştirilen toplam 748 denetimde ise 4 912 iş kanunu ihlali tespit etmiştir. İhlaller arasında genellikle şunlar yer almaktadır: Sözleşmesiz işe alınma (bu göstergede 2017 yılına kıyasla artış gözlemlenmektedir), işverenlerin çalışma saatlerinin ihlalleri devam ediyor, reşit olmayanların ve mevsimlik işçilerin çalıştırılmasına ilişkin mevzuat dikkate alınmamıştır, maaşlar vaktinde verilmiyor.
Bu veriler birkaç gün önce gerçekleştirilen İş Müfettişliği Bölgesel Konsey toplantısında İş Teftiş Kurulu tarafından açıklandı. Müfettişler, yurtdışına harcırah ile ilgili personelin görevlendirilmeleri ve gönderilmesi mevzuatındaki yeni şartlara uymadığını tespit etmişlerdir. Bu konuda en yaygın ihlaller, ev sahibi ülkede ücret miktarına karşılık gelen, mutabık kalınan ücretlerin ödenmemesine bağlıdır.
Konseyin oturumu sırasında, sendikacılar, işçilerin sigortasız çalıştırılma sorununu ve komitelerin işletmelerdeki çalışma koşulları konusundaki eğitimlerini gündeme getirdi.
Bulgaristan’daki Bağımsız Sendikalar Konfederasyonuna göre, özel sektörde genel olarak daha düşük sigorta ödemek için kağıt üzerde asgari ücret, maaşın arda kalanı ise elden veriliyor.

olaybg.com