Ana Sayfa Gündem Necmi Ali: 3,4 milyar avro bütçe ile ajanslar AB politikaları uyguluyorlar

Necmi Ali: 3,4 milyar avro bütçe ile ajanslar AB politikaları uyguluyorlar

1029
Paylaş

AB Ajansları 2016 yılı faaliyetlerinin sorumluluklarından muaf etme ön raporlarının ele alındığı Bütçe Denerim Komisyonu oturumunda AB Parlamentosu Liberral ve Demokratlar İttifakı üyelerinden Necmi Ali şunları belirtti:  “10 364 personeli ve 3.4 milyar avroluk bütçesi olan AB ajanslarının çalışmaları, üye devletlerde gözle görülür şekilde;  politikalarda, karar verme aşamasında ve Avrupa vatandaşları için birçok önemli alanda programların uygulanması üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Ekonomi, verimlilik ve etkinlik ilkelerini gündelik faaliyetlere, yıllık planlama ve ajans kontrolüne dahil etmeye vurgu yapmak, ajans faaliyetlerinin 2016’da daha net anlamamızı sağlayacaktır.”
AB Parlamentosu Bulgaristan Üyesi Necmi Ali, raporda yer alan alanlara, araştırma ve sanayi gelişimi, ekonomik ve maddi sorular ve bunlarla ilgili istihdam ve sosyal ilerlemenin iyileştirilmesi ilave edilmesi önerisinde bulundu.
Necmi Ali şunları belirtti: “2016’da hem bütçelerde hem de çoğu ajansın çalışan sayısında bir artış olmasına rağmen, AB’nin söz konusu yılda karşılaştığı zorlukların sonucunda ortaya çıkan yeni görevlere odaklanmamız gerekiyor. Ajansların sayısına gelince, bir genel tespitte bulunabiliriz. Bunlardan 32’si merkezi olmayan kurumlar, 6’sı icra organları ve 3’ü diğer yapılar olarak listelenen 41 yapı bulunmaktadır. Yatay raporda yer alan bütçe tahminleri ve personel sayıları, 41 yapıyı kapsamakta, görevimiz ise sadece merkezi olmayan ajansları muaf etmektir. Bazı tutarsızlıkları önlemek için, metodolojimizi Avrupa Sayıştayı (ECA) ile aynı hale getirmeliyiz.”
Ayrıca, yıl içinde tam bütçe kullanım ilkesinin söz konusu olduğu durumlarda, finansal kontrol, çoğu ajansın tipik olarak bir sonraki yıla üst düzey bir devir oranına sahip olduğunu gösterdiğini de ilave etti. Belirttiklerine göre, birçok durumda, ajansların operasyonel programlarının çok yıllı olmasından dolayı kaçınılmaz olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Necmi Ali şunlara da değindi: “Birçok ajansta bu transferler kötü planlamanın veya uygulanmanın sonucu değilse de, detaylı bilgilerin ECA’ya uygun bir şekilde sağlanması kesinlikle önemlidir. Ana tespitlerden biri ise, kamu alımlarının birçok ajansın hata yaptığı bir alan olmaya devam etmesi. Bu doğrudur. Fakat aynı zamanda, bu alandaki çok düşük performans ile acil durumlarda ortaya çıkan bazı usulsüzlükleri (örneğin, Birliğin düzen ve güvenliği için ciddi dış ve iç tehditler ile ilgili) ayırmak da önemlidir.”
Ajanslar Hukuk Ağının Dolandırıcılığına Karşı Çalışma Grubunun kurulmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Bulgaristan’ın Avrupa Milletvekili, bu Çalışma Grubunun faaliyet raporunun sadece AB Parlamentosuna sunulması gerektiğini değil, aynı zamanda bir son tarihin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ajanslardaki usulsüzlüklerle mücadele sonuçlarının niceliksel değerlendirmesini sunması halinde, rapor çok daha büyük önem oluşturacaktır.

olaybg.com