Ana Sayfa TOP Son analiz: Doğu Rodoplar’daki nüfus yaşlanıyor, yoksulluk hızla azalıyor, bölge yavaş yavaş...

Son analiz: Doğu Rodoplar’daki nüfus yaşlanıyor, yoksulluk hızla azalıyor, bölge yavaş yavaş boşalıyor

30
Paylaş

Kırcali, Bulgaristan’da hane başına en düşük gelire sahip 5 bölge arasında

Kırcali, 2015 ve 2016 yıllarında gözlenen büyümeye rağmen, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) en düşük olan bölgeler arasında yer almaktadır. Bu veriler, Piyasa Ekonomisi Enstitüsü’nün „Bölgesel Profiller: Kalkınma Göstergeleri“ adlı araştırmasında ortaya çıkıyor. Kırcali bölgesinde, kişi başına düşen GSYH 6854 levdir.

Bölgedeki yıllık ortalama brüt maaş, ülkedeki 11.379 BGN’ye karşılık, 8.333 BGN’dir. Bununla birlikte, gelirler nispeten düşük olmaya devam ediyor ve Kırcali 2017’de hane başına düşen en düşük gelire sahip beş bölge arasında yer alıyor. Bu süreçler, yoksulluğun hızla yok olmasına neden olmakla birlikte, buna rağmen yoksulluk oranı bölgemizde nispeten yüksek kalmaktadır.

İşgücü piyasasının gelişimi, işgücünün  kötüleşen eğitim yapısı ile de sınırlanmaktadır.

İldeki iş ve yatırım faaliyetleri hala düşüktür. Bölgede İnternet erişimi ve kullanımı artıyor ve 2017’de ülke ortalamasına yaklaşıyor. Bölgedeki belediyelerde yerel vergi ve harçların  2018’de ortalama oranlarının ülke ortalamasına göre ağırlıkları farklıdır. 2017 yılında bölgedeki kadastro kapsamında bir artış gözlemlenmekte. Bölgedeki nüfus, ülkedeki eğilimlere benzer şekilde yaşlanmakla birlikte, Kırcali nüfusu daha yavaş eriyen bölgeler arasındadır. İldeki lise öğrencilerinin mezuniyet sınavlarından elde ettikleri not ortalaması, ülke genelindeki not ortalamasından daha düşüktür. Kırcali, aile hekimleri eksikliğini en ciddi sıkıntısı çeken bölgelerdendir. Kırcali Bölge Mahkemesi nispeten daha az çalışıyor, davaları ise göreceli olarak daha hızlı bir adalet yönetimi ile sonuçlanıyor. Kırcali, kişiye ve mülke karşı suç sayısının en düşük olduğu bölgeler arasındadır. Kırcali, en az kamu kanalizasyona sahip bölgeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, 2016 yılında Kırcali, karbondioksitve en az hava kirliliği ile en az atık olan bölge olarak ülkedeki en üst sırada yer almaktadır.

Bölgedeki kültürel yaşam pek yoğun değildir.

Olaybg.bg