Ana Sayfa TOP Son analiz: Doğu Rodoplar’daki nüfus yaşlanıyor, yoksulluk hızla azalıyor, bölge yavaş yavaş...

Son analiz: Doğu Rodoplar’daki nüfus yaşlanıyor, yoksulluk hızla azalıyor, bölge yavaş yavaş boşalıyor

635
Paylaş

Kırcali,
Bulgaristan’da hane başına en düşük gelire sahip 5 bölge arasında

Kırcali, 2015 ve 2016
yıllarında gözlenen büyümeye rağmen, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi
hasılanın (GSYİH) en düşük olan bölgeler arasında yer almaktadır. Bu veriler, Piyasa
Ekonomisi Enstitüsü’nün „Bölgesel Profiller: Kalkınma Göstergeleri“
adlı araştırmasında ortaya çıkıyor. Kırcali bölgesinde, kişi başına düşen GSYH 6854
levdir.

Bölgedeki yıllık
ortalama brüt maaş, ülkedeki 11.379 BGN’ye karşılık, 8.333 BGN’dir. Bununla
birlikte, gelirler nispeten düşük olmaya devam ediyor ve Kırcali 2017’de hane
başına düşen en düşük gelire sahip beş bölge arasında yer alıyor. Bu süreçler,
yoksulluğun hızla yok olmasına neden olmakla birlikte, buna rağmen yoksulluk
oranı bölgemizde nispeten yüksek kalmaktadır.

İşgücü piyasasının
gelişimi, işgücünün  kötüleşen eğitim
yapısı ile de sınırlanmaktadır.

İldeki iş ve yatırım
faaliyetleri hala düşüktür. Bölgede İnternet erişimi ve kullanımı artıyor ve
2017’de ülke ortalamasına yaklaşıyor. Bölgedeki belediyelerde yerel vergi ve
harçların  2018’de ortalama oranlarının
ülke ortalamasına göre ağırlıkları farklıdır. 2017 yılında bölgedeki kadastro
kapsamında bir artış gözlemlenmekte. Bölgedeki nüfus, ülkedeki eğilimlere
benzer şekilde yaşlanmakla birlikte, Kırcali nüfusu daha yavaş eriyen bölgeler
arasındadır. İldeki lise öğrencilerinin mezuniyet sınavlarından elde ettikleri
not ortalaması, ülke genelindeki not ortalamasından daha düşüktür. Kırcali, aile
hekimleri eksikliğini en ciddi sıkıntısı çeken bölgelerdendir. Kırcali Bölge
Mahkemesi nispeten daha az çalışıyor, davaları ise göreceli olarak daha hızlı
bir adalet yönetimi ile sonuçlanıyor. Kırcali, kişiye ve mülke karşı suç
sayısının en düşük olduğu bölgeler arasındadır. Kırcali, en az kamu
kanalizasyona sahip bölgeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, 2016
yılında Kırcali, karbondioksitve en az hava kirliliği ile en az atık olan bölge
olarak ülkedeki en üst sırada yer almaktadır.

Bölgedeki kültürel
yaşam pek yoğun değildir.

Olaybg.bg