Ana Sayfa TOP Ulusal İstatistik Enstitüsü: 54.992 kişi için et bir lükstür, 40.729 kişi elektrik...

Ulusal İstatistik Enstitüsü: 54.992 kişi için et bir lükstür, 40.729 kişi elektrik faturalarını ödemekte güçlük çekiyor!

190
Paylaş

54.992 bölge sakini her iki günde bir masanına et, tavuk veya balık koymaya imkanı yok. 40.729 Kırcalili ise her ay elektrik, su, ısıtma faturalarını, ev kiraları, kredilerini zamanında ödemekte zorluk çekiyor. 56.891 Kırcalili ise yılda bir haftalık tatili dahi karşılayamiyor. Bu veriler, Ulusal İstatistiğin 2018 yılında Kırcali için yoksulluk göstergelerinin analizi sonucu ortaya çıkıyor.
Geçen yıl Kırcali ilinde yoksulluk sınırı kişi başına ortalama 263,75 BGN’dir. Bölge nüfusunun % 16.9’u ise yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmüştür. Bir önceki yıla göre yoksulluk sınırı% 8.4 azalırken, fakirlerin nispi payı 12.2 puan düşmüştür.
İstatistikçilere göre, “Sosyal koruma sistemi yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 2018’e ait veriler, hanehalkı gelirinin emeklilik gelirini içermesi, ancak diğer sosyal transferleri (tazminatlar, sosyal ve aile yardımı ve ödenekler) hariç tutması halinde, yoksulluk oranının % 16.9’dan % 31.1 veya 14.2 puan ile yükseldiğini göstermektedir. Eğer emekli aylıkları ve diğer sosyal transferler hariç tutulursa, yoksulluk oranı % 49.5 veya % 32.6 puanla yükseliyor”.
Bölge sakinleri kendi gelirleriyle en çok beklenmeyen harcamaları (evde ve arabada acil tamir, beyaz eşya değiştirme, ani hastalık vb) (% 34.9) ve ev dışındaki tatili (% 37.5) karşılamada güçlük çekiyor. Kırcali ilindeki hanelerin dörtte birinden fazlası zamanında konut masraflarını ödemekte ve % 39.9’u evlerini ısıtmakta güçlü çekiyor.
Olaybg.com