Ana Sayfa TOP Yasa ile 4 gelişim bölgesi oluşturulacak; Kırcali, Trakya-Rodop bölgesinde yer alacak

Yasa ile 4 gelişim bölgesi oluşturulacak; Kırcali, Trakya-Rodop bölgesinde yer alacak

834
Paylaş

Albena’da gerçekleştirilen 13. Yerel Yönetim Yıllık Toplantılarına katılan Kırcali Belediye Başkanı Hasan Azis, Belediyeler lehine gelişmelerin bulunduğunu belirtti.

Kırcali Belediye Başkanı konuyla ilgili şu açıklamayı getirdi: “Bugün forumda bölgelerin ortak yönetiminde belediye ve devlet konusu tartışıldı. İki panelde de, biz,  belediye başkanlarını yakından ilgilendiren konulara değindik: Bölgesel İmar Yasası ve mevzuatlarında yapılacak değişikliklerle yatırım sürecini rahatlatabilir miyiz?; Ayrışık bölgelerde ortak faaliyetler ve yasadışı inşaatları önlemek; Belediye yollarının bakımı ve geliştirilme faaliyetlerine devlet finansmanına yönelik fırsatlar; Şehir ortamının iyileştirilmesi (oyun alanlarının düzenleyici gereksinimlere uyarlanması) ve yaya geçitleri için yeni kriterler.”

Forumun konukları, Bölgesel Politikalar Komisyonu, Kentsel Kalkınma ve Yerel Yönetim Komisyonu Başkanı İskren Veselinov, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Petya Avramova, Jeodezi, Kartografya ve Kadastro Ajansı Genel Müdürü Violeta Koritarova, Ulusal İnşaat Denetim Müdürlüğü Başkanı İvan Nestorov oldu.

Hasan Azis şunları da paylaştı: “Bölgesel Politika, Kentsel Kalkınma ve Yerel Yönetim Parlamento Komisyonu Başkanı İskren Veselinov, barajların yönetimi ile ilgili Su Yasasındaki değişiklikler, Yerel Yönetim Yasası değişiklikleri gibi belediyeler lehine birkaç yasama „atılımı“ bulunduğunu belirtti. İskren Vesselinov, faaliyet şirketleriyle „resmi mutabakat“ konusunda, ilk oylamada kabul edilen metinlerin, hükümleri iyileştirmek için tartışıldığını duyurdu. Bununla ilgili şu anda paralel olarak uygulanacak iki tür prosedür oluşturma seçeneği tartışılmakta: „resmi mutabakat“ ve idari yükün yerel yönetime devredileceği göz önünde bulundurularak mevcut prosedür. Parlamentonun Bölgesel KalkınmaKomisyonu Başkanı, „resmi mutabakat“ gerekli bir önlem olduğunu vurguladı, çünkü mevcut prosedüre göre, örneğin elektrik şebekesine katılım, 230 günden fazla sürüyor.”

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Petya Avramova, yatırım sürecinin kolaylaştırılması gereğinin aktif olarak tartışıldığını ve mevzuattaki tüm değişikliklerin bu yönde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Avramova, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığının /BKBB/ başlıca önceliklerini belirtti. Bakanlığın ilk ana hedefi, Bölgesel Kalkınma Yasasındaki değişikliklerle bölgesel kalkınmaya entegre bir yaklaşım olarak bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlamaktır. Bu yasal değişiklikte ülkede dört yeni bölge oluşturma teklif ediliyor: Tuna bölgesi, Karadeniz bölgesi, Güneybatı bölgesi ve Kırcali’nin de dahil olacağı Trakya-Rodop bölgesi, ancak bu bölgelerin belli idari merkezleri bulunmayacak.

İl düzeyinde stratejik belgeleri kaldırarak, bölgesel kalkınmanın stratejik ve mekansal planlamasını entegre ederek, her düzeyde yeni bir belge türü sunulması öngörülmektedir. Bir diğer öneri ise belediye kalkınma planının kentsel dönüşüm ve kalkınma için entegre bir plan içermesidir. Vatandaşların ve işletmelerin idari yükünü azaltmanın, yatırım sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra, BKBB, her bölgenin gelişmesi için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu kabul ederek yol güvenliği konusunda çalışacaktır.

Karayolu Altyapı Ajansı ve BKBB’nin ortak hedefi, sadece cumhuriyet karayolu ağının onarımı ve rehabilitasyonu değil, aynı zamanda Kuzey Bulgaristan’ın gelişim motoru olarak Hemus otoyolunun inşaatı olmak üzere yeni yolların inşasıdır.

Bir diğer önemli önceliği, devlet veya belediye yolu olup olmadığına bakmaksızın BKBB ve belediyeler arasında ortak bir çalışma ile her karayolunu değerlendirme ve öncelikler sınıflamasına dahil etmektir. Ulusal İnşaat Denetim Müdürlüğü şirket faaliyetlerinin niteliksel olarak yerine getirilmesi için uyguladığı denetimin güçlendirilmesi yoluyla, inşaat denetçilerinin kontrolünü sıkılaştırarak inşaat faaliyetlerinin kalitesi ve kontrolü, bir diğer önemli önceliktir.

Su temini ve kanalizasyon sektörü – 2019’da su temin ve kanalizasyon işletmecilerinin “Çevre” Operasyonel Programı kapsamında faydalanmaları beklenmektedir.

BKBB, kamu ihalelerinin verilmesiyle ilgili bir ön araştırma gerçekleştirmiştir.

Jeodezi, Kartografya ve Kadastro Ajansı Genel Müdür Violeta Koritarova, kadastro haritasının ve kadastro kayıtlarının, ülkenin topraklarının yaklaşık % 66’sını temsil eden 73.000 metrekareden fazla bir alan için onaylandığını açıkladı. Kadastro, tüm il şehirlerini, 124 belediye merkezlerini, Karadeniz kıyıları ve dağ tatil köyleri de dahil olmak üzere gelişmiş mülk piyasası ve yatırımların gerçekleştiği bölgelerin de dahil olduğu 671 diğer yerleşim ve bölgeyi kapsamıştır.

Olaybg.com