Ana Sayfa Mansetler 6 milyon 519 bin 789 kişinin yaşadığı Bulgaristan’da 508 bin 378 kişi...

6 milyon 519 bin 789 kişinin yaşadığı Bulgaristan’da 508 bin 378 kişi Türk kökenli

262
Paylaş

Bulgaristan Milli İstatistik Enstitüsü, ülkede 2021 yılında yapılan nüfus sayımının ayrıntılarının yer aldığı dokümanı yayınladı.

Enstitüye göre, hazırlanan istatistikler, vatandaşların özgürce beyan ettiği kişisel bilgilere dayanıyor.

Istatistiklere göre, 6 milyon 519 bin 789 kişinin yaşadığı Bulgaristan’da 508 bin 378 kişi Türk kökenli. Bu durumda Bulgaristan’da Türkler, nüfusun yüzde 8,4’üne denk geliyor.

Bulgarlar nüfusun yüzde 78,7’sini, Romanlar yüzde 4,4’ünü oluşturuyor.

Diğer etnik gruplardan geldiklerini beyan eden 79 bin kişi arasında en kalabalık grup, Müslüman olan Pomaklar. 15 bin Pomak’tan sonra 14 bin ile Rus etnik grubu dikkati çekiyor.

0-14 yaşına kadar çocuklarda Türk kökenlilerin oranı, nüfusun yüzde 9’u

Bulgaristan’da 0-14 yaşlarındaki çocuklarda Türk kökenliler nüfusun yüzde 9’unu, Romanlar da yüzde 9,1’ini oluşturuyor.

Bu yaş aralığındaki Bulgarlar, nüfusun yüzde 78,7’sini temsil ediyor.

Ana dilim Türkçe diyenler 514 bin 386 kişi

Bulgaristan’da halkın yüzde 85,3’ünü oluşturan kesim, ana dilini Bulgarca olarak tanımlıyor.

Ana dilinin Türkçe olduğuna işaret eden 514 bin 386 kişi bulunurken, 227 bin 974 kişi, ana dilinin Romanca olduğunu söylüyor.

Son nüfus sayımına katılanların yanıtları, ülkede genel nüfusun yüzde 8,7’sini temsil eden 514 bin 386 vatandaşının ana dilinin Türkçe olduğunu gösteriyor.

Ülkenin 2007 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının ardından devlet okullarında ana dil olarak öğretilen seçmeli Türkçe derslerine karşı ilgi ise gittikçe azalıyor.

Türk kökenlilerin yüzde 38,4’ü büyük şehirlerde yaşıyor

Bulgaristan Türklerinin yüzde 38,4’ü büyük şehirlerde yaşıyor.

Türkler, ülkede 5 şehrin nüfusunun önemli bir bölümünü temsil ediyor.

Bulgaristan Türkleri Kırcaali’de halkın yüzde 64,5’ini, Razgrad’da 50,4’ünü, Tırgovişte’de yüzde 37,7’sini, Silistre’de yüzde 37,1’ini, Şumnu’da 31,3’ünü oluşturuyor.

Bu 5 şehirde, kendisini Türk olarak tanımlayan 508 bin 378 kişinin yüzde 48,4’ü yaşıyor.

Müslümanlar nüfusun yüzde 10,8’ini oluşturuyor

Doğu Ortodoksluğunun ‘geleneksel inanç’ olarak tanımlandığı Bulgaristan’da son sayım, halkın yüzde 71,5’ini oluşturan 4,2 milyon Hristiyan nüfusu bulunduğunu gösteriyor.

Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan 638 bin 708 vatandaş, nüfusun yüzde 10,8’ini oluşturuyor. 1736 kişi de Musevi olduğunu beyan ediyor.

Genel nüfusun yüzde 5,2’si (305 bin 102 kişi) hiçbir dine bağlı olmadığını ifade ederken, yüzde 4,4’ü (259 bin 235 kişi) inançlarını belirtmekte zorluk çektiklerini söylüyor. Yüzde 8’i ise (472 bin 606 kişi) bu soruya yanıt vermek istemiyor.

Nüfusun yüzde 51,4’ü ise kendisini ‘dindar’ olarak nitelendirenlerden oluşuyor. Ülkede 2011 yılında yapılan bir önceki nüfus sayımında bu yanıtı verenlerin oranı yüzde 60,4’tü.