Ana Sayfa Ekonomi Kırcali GSYİH’nın en düşük olduğu bölgeler arasında, Sofya vatandaşlarından üç kat daha...

Kırcali GSYİH’nın en düşük olduğu bölgeler arasında, Sofya vatandaşlarından üç kat daha kötü durumdayız

1294
Paylaş

Bulgaristan’daki ekonomik büyümeAvrupa’daki anemik büyümeye rağmen hissedilir durumda. Piyasa Ekonomisi Enstitüsünün özetlediklerine göre, 2017-2019 döneminde Bulgaristan’da gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) gerçek büyümesi yıllık bazda % 3’ün üzerinde kalıyor, nüfusun ekonomik aktivitesi önemli ölçüde artıyor ve 2019’un üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı % 3,7’ye düşüyor.
Endüstrinin katma değeri yüksek sanayilere yönelmesi ve bilgi teknolojisindeki ciddi dinamikler de dahil olmak üzere, Bulgaristan ekonomisinin sürekli dönüşümü, bölgesel haritayı da şekillendirerek ülkedeki ekonomik merkezlerin tipolojik özelliklerini açıkça ayırt etmektedir. Bu yıl sekiznci kez Piyasa Ekonomisi Enstitüsü, Bulgaristan’da tek bölgesel kalkınma almanakı olan „Bölgesel Profiller: Kalkınma Göstergeleri“ kitapçığını yayımladı.
En zengin bölge, 17.550 BGN ile ikinci sıradaki zengin bölge olan Stara Zagora’dan çok önde olan ve kişi başına GSYİH 30.295 BGN (2017) ile kategorik olarak Sofya (başkent) olarak kalmaktadır.
Kişi başına 7 485 BGN gayri safi yurtiçi hasıla ile Kırcali sıralamanın en altında yer alıyor. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü hesaplamaları Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün verilerine dayanmaktadır.
Olaybg.com