Ana Sayfa Yorum Dünyanın Nüfusu En Hızlı Azalan İlk On Ülkesi Doğu Avrupa’da

Dünyanın Nüfusu En Hızlı Azalan İlk On Ülkesi Doğu Avrupa’da

1278
Paylaş

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir araştırma, dünyada nüfusu en dramatik bir
şekilde azalan ilk on ülkenin Doğu Avrupa’da olduğunu ortaya çıkardı.

Bu araştırmaya göre söz konusu ülkelerin nüfusu 2050 yılına kadar şu an sahip oldukları nüfustan yüzde 15 ile 23 arasında değişen oranlarda daha az olacak.

Bu ülkeler şunlar:

Uzmanlara göre, Doğu Avrupa ülkelerinde durdurulamayan, hatta giderek hızlanan nüfus düşüşünün ekonomiden sağlığa pek çok nedeni var.

Doğum oranlarındaki düşüş, bu bölgede insanların hayata ve geleceğe pek iyimser bakmadıklarını ortaya koyuyor. İntihar oranlarının da genel Avrupa ortalamasının üzerinde
olması bunun bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Yüksek ölüm oranları ise sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri ve bölge insanlarının sağlıklarına çok önem vermediklerini
kanıtlıyor.

Bölge ülkelerinde içki ve sigara tüketme oranlarının yüksek olması da bunun göstergesi.

Nüfustaki hızlı azalmanın bir başka önemli nedeni de göçler. Bir kısmı artık Avrupa Birliğine katılan, bir kısmı da özel anlaşmalar nedeniyle komşu ülkelere vizesiz seyahat etme ve çalışma hakkına sahip olan bu ülkelerin vatandaşları refahın daha yüksek olduğu başka ülkelere çalışmaya gidiyorlar.

Ukrayna’da göç dalgası savaş nedeniyle arttı. Moldova, Romanya, Bulgaristan]‘da ve
Doğu Macaristan‘ın bazı illerinde ise hızla artan göçlerin nedeni işsizlik ve
ekonomik sıkıntılar.

Uzmanlara göre bunun nedeni bölgenin 1990’lı yıllardan sonra denetimsiz bir şekilde piyasanın etkilerine terk edilmesi. Bu bölgelerde fabrikaların küresel rekabete dayanamaması neticesinde arka arkaya kapanması nedeniyle işsizliğin % 50’ye
vardığı bölgeler bulunuyor.

Bu ise bu yörelerden Avrupa Birliği’nin gelişmiş ülkeleri istikametinde durdurulamaz bir göç başlatıyor.

Birleşmiş Milletler raporu, nüfusun azalmasını Avrupa’nın doğusunda bulunan ülkeler açısından en önemli sorun olarak tespit ediyor.

BBC